Privacyverklaring Westlandse Kaas

Westland Holding B.V. en dochterondernemingen

Wij vinden uw privacy belangrijk en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De belangrijkste aspecten van ons privacybeleid worden hieronder toegelicht.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Soms gaat het om een ​​vraag die wij voor u beantwoorden; het kan zijn dat u meedoet aan een wedstrijd*; u reageert mogelijk op een enquête; misschien Pas toet u naar een baan of werkt u al bij of voor ons; en als u een bestelling plaatst, moeten wij deze bij u kunnen bezorgen. Wij gebruiken ook cookies op onze websites – zie hieronder.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Welke persoonsgegevens wij precies verwerken, hangt af van het doel en de aard van ons contact. Dergelijke gegevens kunnen zijn:

  • Voornaam en achternaam
  • Geslacht
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres

Wij proberen de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en bewaren te beperken tot de noodzakelijke gegevens. Het gebruik van trackingtools wordt alleen gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren en de webprestaties te analyseren. Klikgedrag, muisbewegingen en schermopnamen kunnen voor een beperkte tijd worden bewaard en eventuele persoonsgegevens worden afgeschermd. Voor onze winkelpagina behouden wij ons het recht voor om alle informatie op te slaan, anders dan uw creditcardnummer en avs-code, die u op onze website invoert of ons telefonisch of op een andere manier verstrekt. Denk hierbij aan adresgegevens en winkelkeuzes. We gebruiken de informatie die u verstrekt voor onder meer het verzenden van uw pakketten, het reageren op uw verzoeken, het verbeteren van onze selectie en het communiceren met u. We kunnen die informatie ook gebruiken voor toekomstige marketingdoeleinden. Onze nieuwsbrief is volledig opt-in en elke nieuwsbrief die wij versturen bevat een link waarmee u zich automatisch kunt afmelden. Als u geen e-mail van ons wilt ontvangen, kunt u ons dit eenvoudig laten weten door een e-mail te sturen naar info@oldamsterdamcheesestore.com.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken?

Wij verwerken uw persoonsgegevens veelal op basis van toestemming, of indien noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Over het algemeen verstrekt u de gegevens zelf aan ons of aan onze partner (bijvoorbeeld winkel- of marketingbureau) of klikt u op de cookiebanner. In uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer uw bedrijf een dienst levert, ontvangen wij de gegevens van uw werkgever in het kader van uw dienstverband.

Wanneer wij verwerken op basis van toestemming, kunt u deze toestemming ook intrekken via privacy@westland-kaas.nl.

Wat doen wij aan de bescherming van de persoonsgegevens?

Wij nemen passende maatregelen ter voorkoming van misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens. We werken eraan om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL)-software, die de door u ingevoerde informatie codeert. Bij het bevestigen van een bestelling maken wij slechts een fragment van uw creditcardnummer bekend. Informatie die is opgeslagen in onze klantendatabase wordt beschermd met behulp van de modernste beveiligingsmethoden. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@westland-kaas.nl.

Waar gaan uw persoonlijke gegevens naartoe?

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, wanneer u uw toestemming heeft gegeven, voor het uitvoeren van een overeenkomst, voor het beantwoorden van uw vragen of voor het toezenden van een prijs wanneer u een prijsvraag heeft gewonnen. Met de bedrijven die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van bescherming en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Westland Kaas verstrekt uw verzendgegevens aan PostNL, DHL, UPS of FedEx om het product te verzenden. Het wordt over het algemeen verzonden via beveiligde e-mail, beveiligde http of beveiligde ftp. Tijdens de orderverwerking verzenden wij uw creditcardgegevens veilig naar de juiste creditcardmaatschappij. Omdat webtechnologie en de online besturingsomgeving voortdurend evolueren, kunnen we niet nauwkeurig alle toekomstige toepassingen voorspellen van de gegevens die we opslaan over uw bestelgeschiedenis. Als u zich sterk verzet tegen enig ander gebruik van uw contactgegevens dan nodig is om bestellingen uit te voeren, kunt u ons dit laten weten door een e-mail te sturen naar privacy@westland-kaas.nl.

Het is ons beleid om persoonsgegevens binnen de EU te bewaren, en dit eisen wij ook van onze partners en leveranciers.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Ook bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan op grond van de relevante wettelijke bewaartermijnen is toegestaan.

Hoe kunt u uw persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot uitoefening van uw rechten (inzage, rectificatie, verwijdering, gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens) sturen naar privacy@westland-kaas.nl.

Wij vragen u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen, zodat we er zeker van kunnen zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Let op: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Wat doen cookies?

Wij gebruiken technische cookies, functionele cookies en analytische cookies waarbij geen persoonsgegevens worden verwerkt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor het technisch functioneren van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij onze website optimaliseren met cookies. Voor onze winkelpagina zorgen de cookies ervoor dat onze website eenvoudig kan herkennen wie u bent, zodat u een persoonlijke begroeting kunt krijgen of uw lidmaatschap van ons loyaliteitsprogramma kunt bepalen. We gebruiken ook cookies om artikelen in uw winkelwagen op te slaan voordat u afrekent. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u uw browserinstellingen aanpassen, zodat alle informatie die eerder is opgeslagen, wordt verwijderd.

Ontevreden? Zo kunt u een klacht indienen.

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, verzoeken wij u hierover direct contact met ons op te nemen via privacy@westland-kaas.nl. Wij zullen er alles aan doen om dit samen met u op te lossen. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/contact-dutch-dpa/neem-contact-met-ons-op.

Heeft u nog andere vragen of opmerkingen?

Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

Westlandse Kaas
Juridische zaken
Antwoordnummer 13
1271 EP Huizen, Nederland
E-mail: privacy@westland-kaas.nl
T: +31(0)35 528 75 28

* Promotions campagnes worden vaak door derden uitgevoerd. Wij vragen deze derden om dezelfde zorgvuldigheid te betrachten als het gaat om de verwerking van persoonsgegevens, en om de gegevens na de promotiecampagne te vernietigen.

Winkelmand
Scroll naar boven