Uncategorized

Niet vertaald

Denkend aan Hollandzie ik breede rivierentraag door oneindiglaagland gaan,rijen ondenkbaarijle populierenals hooge pluimenaan de einder staan,en in de geweldige ruimte verzonkende boerderijenverspreid door het land,boomgroepen, dorpen,geknotte torens,kerken en olmenin een grootsch verband,de lucht hangt er laagen de zon wordt er langzaamin grijze veelkleurigedampen gesmoord,en in alle gewestenwordt de stem van het watermet zijn eeuwige rampengevreesd en …

Niet vertaald Lees meer »

Winkelmand
Scroll naar boven